RanonkelMuziekGroep

OBS de Ranonkel en Muziekvereniging Somerens Lust werken samen met als doel: kinderen laten doorleven wat muziek kan doen in het leven.

"Leren, leven, muziek!"  

Om kinderen echt een diepgaande ervaring op te laten doen met muziek wordt er elk schooljaar een muziekgroep gestart van een half jaar. Deze groep krijgt gedurende deze maanden elke week een half uur muziekonderwijs van een vakdocent van de muziekvereniging op OBS de Ranonkel onder schooltijd. Kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 kunnen zich hiervoor aanmelden.

Kinderen die een muziekinstrument bespelen kunnen vanaf groep 6 lid worden van het schoolorkest dat geleid en begeleid wordt door juf Kim.

Muziekverbindingen 

Zoals muziek vele verbindingen in de hersenen maakt waardoor het een positief effect heeft op leren, zorgen de muziekgroepen voor verbindingen in de school. De muziekdocent ontmoet de kinderen, hun ouders en leerkrachten. De kinderen van de muziekgroepen brengen het geleerde mee naar hun klasgenoten en leerkracht. De muziek klinkt door het hele schoolgebouw!