Onderwijs op de Ranonkel

OBS de Ranonkel is een openbare basisschool, toegankelijk voor ieder kind. Een school die kinderen voorbereidt op een samenleving waarin het belangrijk is respect te hebben voor elkaars overtuigingen. De Ranonkel is een school waar alle geloven, levensovertuigingen, culturen en seksen elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren. Dit onder het motto van de openbare school: 'Niet apart, maar samen'.
We bereiden kinderen zoveel mogelijk voor op nieuwe ontwikkelingen. Nieuwsgierig zijn, vragen stellen, leren opzoeken, kritisch overdenken en openstaan zijn dan ook sleutelwoorden. De sfeer in de school wordt gekenmerkt door vertrouwen, veiligheid, belangstelling en aanmoediging. De Ranonkel is een échte ontmoetingsschool. Daarom doen we veel samen. Niet alleen samen werken, maar ook samen vieren, samen spelen en samen eten. Zo zijn we als school behalve een leer- ook een leefgemeenschap.
de hand
Op de Ranonkel vinden we de brede ontwikkeling van kinderen belangrijk. Goed leren lezen en schrijven, rekenen en de wereld leren begrijpen door te werken in thema's. Door samen te werken, samen te bewegen, muziek te maken en creatieve vakken wordt het brein volop gestimuleerd.