KinderMedezeggenschapsRaad

De kindermedezeggenschapsraad is gekozen. Vanaf groep 5 wordt uit elke groep één kind verkozen die namens de groep deelneemt aan de KMR. Zij vergaderen een aantal keren per jaar samen met Laika, de directrice. De onderwerpen worden aangedragen door de kinderen. Ook kan de directrice een gespreksonderwerp agenderen en de kinderen vragen om hun mening en ideeën.

Marijn, Lenn, Rens, Maarten, Kjell, Hinde en Sabawon zijn verkozen in de KMR van 2018-2019. Zij komen regelmatig bij elkaar om na te denken over verschillende thema's. Ook vraagt Laika, directrice, hen regelmatig om advies.

Marijn zit in groep 5/6 en neemt deel aan de KMR omdat hij veel ideeën heeft en graag helpt. Hij wil zich o.a. in gaan zetten voor een beter voetbalveld.

Kjell zit in groep 8, heeft een zusje en zit op op voetbal. Kjell wilde al vier jaar in de KMR en nu is het eindelijk gelukt! Hij wil het voetbalveld verbeteren, minder kuilen.

Sabawon zit in groep 6/7, hij is 11 jaar oud en zijn hobby's zijn gamen en voetbal. Hij wil met de KMR graag nadenken over wat kinderen kan helpen als ze heel boos zijn. Wat helpt hen dan.

Rens zit in groep 4/5, vindt het leuk om KMR lid te zijn en wil nadenken over het buitenspeelterrein met de bergen met gras. Ook wil hij voor betere voetbalgoals zorgen op het veld.

Maarten zit in groep 6/7 en wilde in de KMR omdat hij graag de school wil helpen en de school beter wil maken. Zo wil hij mee nadenken over hoe het zand buiten te houden zodat de school schoon blijft en dingen bedenken voor kinderen om zich beter te kunnen concentreren.

Lenn zit in groep 4/5 en is het jongste KMR lid. Hij vindt veel dingen leuk!

Hinde zit in groep 7/8 en wilde ook al langer in de KMR. Juist omdat ze goede ideeën heeft. Zo wil ze met de KMR gaan kijken naar de stoelen en tafels en dat er voor de oudste kinderen van de school meer keuze op het schoolplein komt.