KinderMedezeggenschapsRaad

De kindermedezeggenschapsraad is gekozen. Vanaf groep 5 wordt uit elke groep één kind verkozen die namens de groep deelneemt aan de KMR. Zij vergaderen een aantal keren per jaar samen met Nazan, de directrice. De onderwerpen worden aangedragen door de kinderen. Ook kan de directrice een gespreksonderwerp agenderen en de kinderen vragen om hun mening en ideeën.
 


 

Koen, Fay, Inge, Lucas, Yaffe en Kate zijn verkozen in de KMR van 2019-2020. Zij komen regelmatig bij elkaar om na te denken over verschillende thema's. Ook vraagt Nazan, directrice, hen regelmatig om advies.