KinderMedezeggenschapsRaad

De KinderMedezeggenschapsRaad (KMR) voor 2023-2024 is gekozen door de kinderen in de groepen. Vanaf groep 5 wordt uit elke groep één kind verkozen dat namens de groep deelneemt aan de KMR. Zij vergaderen een aantal keren per jaar samen met Nazan, de directrice. De onderwerpen worden aangedragen door de kinderen. Ook kan de directrice een gespreksonderwerp agenderen en de kinderen vragen om hun mening en ideeën.  Samen bespreken we wat er beter of anders kan. Ook wordt hen regelmatig om advies gevraagd.

Hieronder de leden van de KMR 2023-2024
 
4/5        Jesse  
5/6b      Yinthe
5/6a      Sep  
6/7        Lizzy
7/8a      Romano 
7/8b      Nathan