Team

De leerkracht van uw kind heeft een belangrijke rol. De opdracht van elke leerkracht is om ieder kind te ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling. Daarvoor is het belangrijk dat er een goede relatie is tussen de leerkracht en uw kind. Ook is de relatie met u als ouder belangrijk. Door elkaar te kennen en dingen samen te bespreken ontstaat er begrip over wat uw kind nodig heeft om zich goed te ontwikkelen. De leerkracht verbindt dat wat nodig is voor uw kind en kan dit uitleggen.

De leerkrachten werken als team samen en zijn daarmee krachtig om alle kinderen op school te begeleiden op een goede manier. Iedere leerkracht kan daarbij zijn of haar specifieke expertise en talenten inzetten waar collegiaal gebruik van gemaakt wordt.Elke leerkracht maakt deel uit van één van de drie ondersteuningsteams. Deze teams komen op zeer regelmatige basis samen en bespreken daar bijvoorbeeld hun groep. Ook worden er kindbesprekingen gehouden. Wat hebben onze kinderen nodig? Zij organiseren vervolgens hoe ze dit gaan doen. Op verzoek van het team kan een interne of externe collega met specifieke expertise aansluiten om mee te denken en advies te geven.

Naast lid van één van de drie ondersteuningsteams, is elke leerkracht lid van een kernteam. Er zijn vijf kernteams:
- Kernteam pedagogiek, met een coach pedagogiek.
- Kernteam thematisch werken, met een coach thematisch werken.
- Kernteam taal, met een coach taal.
- Kernteam rekenen, met een coach rekenen.
- Kernteam digitale geletterdheid, met een coach digitale geletterdheid.
Deze kernteams zijn gekoppeld aan de focusgebieden van het hele team en het jaarplan. Op deze gebieden wordt kennis vergaard en ontwikkeld om ons onderwijs te verbeteren. Ook monitoren zij de resultaten en interpreteren deze om vervolgens om te zetten in een plan en acties. Zij verzorgen vervolgens studiedagen voor het hele team. De scholing en studies die door individuele teamleden worden gevolgd, zijn voor een groot deel aan deze kernteams gekoppeld.

Ons team wordt elk jaar versterkt met verschillende stagiaires van verschillende opleidingen zoals onderwijsassistent en de lerarenopleiding. We werken graag met hen samen. Waarbij zij zowel van ons kunnen leren als wij van hen. Samen zijn we voortdurend lerende en daarmee constant in ontwikkeling. We maken actief deel uit van de Opleidingsschool samen met de Kempel (Pabo).