SchoolOndersteuningsProfiel

Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 ingegaan. Scholen hebben hiermee een zorgplicht gekregen. Zorgplicht betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die op hun school zit, of die zich bij hun school aanmeldt een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband krijgt. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO 30-08. De missie van ons samenwerkingsverband is "Voor iedere leerling een passend, thuisnabij, integraal en handelingsgericht onderwijsondersteunings- en zorgaanbod"

Iedere school in het samenwerkingsverband heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift en biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat de school verder aan ondersteuning biedt.

Hier kunt u het schoolondersteuningsprofiel van onze school lezen: 
SOP Ranonkel 2023-2024.pdf