Schoolplan

Elke vier jaren wordt er een plan opgesteld waarin staat waar we ons onderwijs in die periode verder op gaan verbeteren en ontwikkelen. Dit vanuit een duidelijke visie die we hebben over het onderwijs op de Ranonkel.
Het huidige schoolplan loopt van 2016-2020 en kunt u hier lezen:
Schoolplan 2016-2020 OBS de Ranonkel definitief.pdf

Elk schooljaar binnen de schoolplanperiode wordt concreet uitgewerkt in een schooljaarplan door de kernteams in samenspraak met het hele team. Dit is leidend gedurende het schooljaar voor de schoolontwikkeling en wordt jaarlijks geëvalueerd in het onderwijsinhoudelijke jaarverslag.

Jaarverslag 2018-2019:
Evaluatie OnderwijsInhoudelijk Jaarplan 2018-2019.pdf

Schooljaarplan 2018-2019:
OnderwijsInhoudelijk Jaarplan 2018-2019.pdf